Ράγκμπι

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Πρώτος Παίκτης που θα Σκοράρει ένα Try: Αν το παιχνίδι διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή και το first try έχει ήδη σημειωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Αν δεν έχει σημειωθεί try κατά τη στιγμή της διακοπής, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν ένας παίκτης δεν έχει εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο πριν την έγκυρη σημείωση του πρώτου try, τότε ο παίκτης θεωρείται "μη συμμετέχων" και όλα τα στοιχήματα για αυτόν τον παίκτη είναι άκυρα. Αυτός ο κανόνας ισχύει και για τα επόμενα tries.

2.) Ομάδα που Υποβιβάζεται: Αυτό το στοίχημα αφορά τις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της περιόδου. Όλες οι μετέπειτα αλλαγές, που μπορεί να γίνουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με το στοίχημα αυτό.

3.) Τελευταίος Παίκτης που θα Σκοράρει ένα Try: Το στοίχημα αυτό αποτιμάται με βάση τον παίκτη που θα σκοράρει το τελευταίο έγκυρο try. Αν το παιχνίδι διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή, τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν ένας παίκτης δεν έχει εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο πριν σημειωθεί το τελευταίο try, τότε όλα τα στοιχήματα στον παίκτη αυτό είναι άκυρα.