Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Live Video

§ 1 Χρήση και Πρόσβαση στο Sportingbet Live Video

 • (1) Μόνο πελάτες της Sportingbet έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Sportingbet Live Video. Πελάτης για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ανοίξει λογαριασμό στην Sportingbet και έχει υπόλοιπο λογαριασμού με θετικό πρόσημο (δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρήματα μπόνους) ή υπήρξε ενεργός εντός των τελευταίων 24 ωρών.

 • (2) Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα γεωγραφικών περιοχών όπου η Sportingbet μπορεί γενικά να μεταδώσει το Sportingbet Live Video. Η λίστα προγραμματισμένων αγώνων θα δείχνει ποια γεγονότα μπορείτε να δείτε από τη συγκεκριμένη τοποθεσία σας.

 • (3) Επί του παρόντος δεν ισχύει κάποια χρέωση για τη χρήση του Sportingbet Live Video. Όμως, η Sportingbet δύναται οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καθιερώσει μια αμοιβή, εγγραφή ή άλλη χρέωση ή προϋπόθεση για τη χρήση του Sportingbet Live Video μετά από τη σχετική ενημέρωση του πελάτη.

 • (4) Η Sportingbet διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να παύσει την πρόσβαση στο Sportingbet Live Video ή να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει το Sportingbet Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Όλα τα περιεχόμενα που έχουν προγραμματιστεί για το Sportingbet Live Video μπορούν να αλλάξουν και η Sportingbet δύναται να τροποποιήσει, να αναστείλει, να αντικαταστήσει ή να αποσύρει τα περιεχόμενα του Sportingbet Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Η Sportingbet δεν προσφέρει ακουστικά σχόλια για κάθε γεγονός, καθώς τα ακουστικά σχόλια προσφέρονται μόνο για επιλεγμένα γεγονότα.

 • (5) Με την πρόσβαση στο Sportingbet Live Video ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

§ 2 Τεχνικές Προδιαγραφές

 • (1) Η Sportingbet συνιστά χρήση σύνδεσης στο Διαδίκτυο σταθερής χρέωσης με ταχύτητα τουλάχιστον 500 kbps (ADSL). Η συνεχής ροή μπορεί να προκαλέσει υψηλά κόστη χρήσης Διαδικτύου.

 • (2) Οι συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος είναι 256 MB RAM, επεξεργαστής 1 GHz και Adobe Flash Player 8.0 ή μεταγενέστερο.

§ 3 Πιθανή Καθυστέρηση Χρόνου

 • Η Sportingbet υπογραμμίζει ότι παρά το γεγονός ότι το Sportingbet Live Video διαφημίζεται ως «ζωντανό» (live), μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στη ροή του streaming για λίγα δευτερόλεπτα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 δευτερόλεπτα, αν και η ακριβής καθυστέρηση ροής δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η Sportingbet δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια μπορεί να προκύψει από την καθυστέρηση επειδή ο πελάτης εμπιστεύεται το Sportingbet Live Video.

§ 4 Αποποίηση Ευθύνης

 • (1) Η Sportingbet ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση που το Sportingbet Live Video διακοπεί ή παρουσιάσει σφάλμα ή ότι δεν θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ωρών. Η Sportingbet περαιτέρω αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης ότι το Sportingbet Live Video αντεπεξέρχεται στις τεχνικές προδιαγραφές του πελάτη ή ότι θα λειτουργήσει σε σύνδεση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογισμικό ή υλικό.

 • (2) Η Sportingbet δεν εγγυάται σταθερή ποιότητα βίντεο για την υπηρεσία Sportingbet Live Video, καθώς η παράδοση εξαρτάται από τη σύνδεση Ίντερνετ του χρήστη, κάτι που είναι πέραν της επιρροής της Sportingbet. Η προσφερόμενη ποιότητα εικόνας και το μέγεθος μπορεί να διαφέρουν από γεγονός σε γεγονός.

 • (3) Η Sportingbet δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων, επιχειρηματικής φήμης και πελατείας που μπορεί να υποστεί ο πελάτης επειδή εμπιστεύτηκε το Sportingbet Live Video.

§ 5 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • (1) Όλα τα περιεχόμενα video που προσφέρονται προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα χρήσης του Sportingbet Live Video είναι μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και ανακλητό και παραχωρείται μόνο για προσωπικούς, ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και άλλης ιδιοκτησιακής φύσης δεν πρέπει να παραβιάζονται με τη χρήση εκ μέρους του πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η Sportingbet δικαιούται να παύσει αυτόματα το δικαίωμα χρήσης του Sportingbet Live Video από τον αντίστοιχο πελάτη.

 • (2) Οι πελάτες απαγορεύεται να αντιγράφουν, να αποθηκεύουν, να τροποποιούν ή να διανέμουν το περιεχόμενο του Sportingbet Live Video ή να υποστηρίζουν τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (3) Το περιεχόμενου του Sportingbet Live Video απαγορεύεται να αναμεταδίδεται από έναν Πελάτη σε ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από το αν θα επιβάλει κάποια χρέωση για αυτό και κανένας Πελάτης δεν πρέπει να υποστηρίζει τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (4) Σε οποιοδήποτε πελάτη παραβιάζει τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να ασκηθεί δίωξη για ζημίες. Αυτό περιλαμβάνει παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών, οι οποίοι επίσης μπορεί να διώξουν έναν πελάτη.

§ 6 Γενικές Διατάξεις

 • (1) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις δύνανται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή από τη Sportingbet. Αν η Sportingbet προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές θα ενημερώσει τον πελάτη σχετικά. Παρά αυτή την ενημέρωση, παραμένει ευθύνη του κάθε πελάτη να ελέγχει τους Όρους και Προϋποθέσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αν ένας πελάτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί το Sportingbet Live Video μετά από τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, θα θεωρείται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

 • (2) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους του Γιβραλτάρ και οποιεσδήποτε διαφωνίες θα επιλύονται από το κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο του Γιβραλτάρ.